Защита на лични данни

Декларация за поверителност


Личните данни на потребителите, които http://tablet-aksesoari.com/ получава при регистрацията, ще бъдат използвани само и единствено за обслужването на потребителите – приемане,обработка и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с обработката на поръчката. Тablet-aksesoari.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

При попълване на регистрационната форма в сайта  ще изискваме следната информация:
Име, бащино име и фамилия;
Дата на раждане;
Пол;
Адрес, номер, вход, етаж, апартамент, населено място, пощенски код, регион, държава;
данни за връзка, като телефон, мобилен телефон, имейл адрес;
друга информация, като предпочитан начин и език на комуникация;

Потребителите,които са абонирани за информационния  бюлетин в сайта , могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на всеки потребител може да бъде изтрит от базата данни на Тablet-aksesoari.com , заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.