часовник таблети  Работно време за консултации и поръчки по телефона Понеделник-петък 09:00-18:00 Събота 09:00-13:00
Добре дошли! Можете да влезете или да създадете нов профил
 • tablet
  Бърза доставка.

  До 24 часа според населеното място

 • tableti
  Свържете се с нас

  0899 839934

 • таблети
  Лесни и удобни начини на плащане

  Плащане при доставката

Кошницата е празна!

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, КА ДИДЖИТАЛ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
 
    Наименование КА ДИДЖИТАЛ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ : 202285703
    Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора , ул. "Иван Хаджихристов" 18
    Адрес за упражняване на дейността: Стара Загора , ул. "Кольо Ганчев" 81 офис партер
    Данни за кореспонденция: Стара Загора , ул. "Кольо Ганчев" 81 офис партер
    E-mail: kadigitaleood @ gmail.com, Телефон.: 0898620292
 
Информация относно компетентния надзорен орган
 
    Наименование: Комисия за защита на личните данни
    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Телефон:02 915 3 518, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg,  Уеб сайт: www.cpdp.bg
КА ДИДЖИТАЛ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
    Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
    Изпълнение на задълженията на КА ДИДЖИТАЛ ЕООД по договор с Вас;
    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо КА ДИДЖИТАЛ ЕООД ;
    За целите на легитимния интерес на КА ДИДЖИТАЛ ЕООД .
(2) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
    създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни в случай, че изрично желаете да се регистрирате
    индивидуализация на страна по договора;
    счетоводни цели;
    статистически цели;
    защита на информационната сигурност;
    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
    изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
    подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
    извършване на доставка на поръчаните от Вас стоки чрез куриерски фирми Еконт и Спиди.
(2) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
    ограничение на целите на обработване;
    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
    точност и актуалност на данните;
    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, КА ДИДЖИТАЛ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, КЗП, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява КА ДИДЖИТАЛ ЕООД ?
Чл. 3. (1) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
    Регистрация на потребител в уебсайта (не е задължителна) и изпълнение на договор за доставка – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с следене статуса на направени от Вас поръчки, тяхната история през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за доставка“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
        Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
    Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, нови продуктови гами или софтуерни подобрения.
 (2) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
    Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, град, телефон)
        Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител( не е задължителна; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) извършване на доставка на поръчана стока и изпълнение на договор от разстояние
        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и извършване на поръчка, между КА ДИДЖИТАЛ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
    Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
        Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
        Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и поръчка на стока, между КА ДИДЖИТАЛ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
    Други данни, които КА ДИДЖИТАЛ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, КА ДИДЖИТАЛ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
        Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
        Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер. В противен случай фактурата се издава на „Клиент на дребно“
        Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между КА ДИДЖИТАЛ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
    разкриват расов или етнически произход;
    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от КА ДИДЖИТАЛ ЕООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, КА ДИДЖИТАЛ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на КА ДИДЖИТАЛ ЕООД или друго.
(3) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от КА ДИДЖИТАЛ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от КА ДИДЖИТАЛ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но КА ДИДЖИТАЛ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до КА ДИДЖИТАЛ ЕООД.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от КА ДИДЖИТАЛ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а КА ДИДЖИТАЛ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо КА ДИДЖИТАЛ ЕООД ;
    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане писмено искане, изпратено до КА ДИДЖИТАЛ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните КА ДИДЖИТАЛ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на КА ДИДЖИТАЛ ЕООД.
(4) КА ДИДЖИТАЛ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от КА ДИДЖИТАЛ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на КА ДИДЖИТАЛ ЕООД да провери точността на личните данни;
    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
    КА ДИДЖИТАЛ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на КА ДИДЖИТАЛ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на КА ДИДЖИТАЛ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от КА ДИДЖИТАЛ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от КА ДИДЖИТАЛ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. КА ДИДЖИТАЛ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение